www.kadan-mesto.cz

                                  aneb pohled z druhé strany

      

 
 


Rozcestník

  Úvodní strana

  Aktuality  nové téma

  Volby 2014

  Galerie

  Napište nám

  Novinový článek


Stránky jsou živým
materiálem, který
se stále rozvíjí......


Důvodem vzniku těchto stránek je totalitní režim vedení radnice a tím pádem moje snaha na tuto zlovůli a nevyhovující stav při jednání zastupitelstva obce upozornit před říjnovými volbami veřejnost.

Po mé návštěvě schůze zastupitelstva 26.6.2014 ( před touto schůzí ještě jedenkrát v prosinci roku 2011 ) jsem opět nabyl přesvědčení, že N E M Á M E v Kadani žádnou opozici. Průběh schůzí totiž odpovídá schůzím „zastupitelů“ v době totalitního režimu. Pojídají se chlebíčky, pije káva a minerálka, ( vzhledem k zúčastněné veřejnosti dosti nechutné – dívat se na PÁNY jak hodují ), hlasuje se pouze PRO a to ještě až zvedne ruku pan starosta sedící v čele po boku s tajemníkem a místostarostkou už dlouhých dvanáct let. S ODS a ČSSD ruku v ruce na věčné časy a nikdy jinak! Však „složení“ rady (http://www.mesto-kadan.cz/podsekce-5/rada-mesta)  a zastupitelů (http://www.mesto-kadan.cz/podsekce-7/zastupitelstvo-mesta) tomu jasně nahrává.

Jedenkrát za celou schůzi jeden zastupitel z celého balíku „projednávaných“ rozhodnutí zvedl ruku PROTI a jedenkrát se asi šest zastupitelů zdrželo hlasování. Jinak vždy všichni PRO, tak jak rozhodla před touto „zbytečnou“ schůzí rada města, která přijímá balík různých opatření, zákazů a příkazů v den zasedání zastupitelstva ( http://www.mesto-kadan.cz/obcan/5168/vypis-usneseni-ze-zapisu-z-mimoradne-schuze-rm-z-26c%C2%8Dervna-2014-). Žádná diskuze, jen hlasování.

Jednou přeci jen ale na diskuzi došlo. Bylo to  ohledně mojí projednávané záležitosti, dostal jsem minutový prostor, potom mi starosta odebral slovo s tím, že: „ Vy už mluvit nebudete“,   následně rázně ukončil diskuzi k mému projednávanému tématu. Polilo mě horko a se vzpomínkou na doby výrobních porad a schůzí KSČ jsem se vrátil o dvacet pět let zpátky.

Doporučuji tedy všem, komu není nadále lhostejný způsob vedení radnice, aby svojí účastí na schůzi zastupitelstva 25.září 2014 osobně poznali totalitní praktiky vedení města a měli tedy možnost se před říjnovými volbami rozhodnout, komu své hlasy už nikdy nedají.

 

               Provozovatelem a majitelem webových stránek je Ivo Beránek                                                                                                         Design by Š...i